ORGANOTEX

OrganoTex® textilimpregneringar är utvecklade av svenska miljöteknikföretaget OrganoClick. Teknologin är baserad på mångårig naturkemisk forskning inom biomimetik, där bladväxters vattenavvisande egenskaper har imiterats. Med tekniken bildas ett 3d-nätverk av vattenavvisande organiska polymerer som via vår teknik binder till och skyddar textilens fibrer på djupet. När fibrerna behandlats, torkats och sedan reser sig skapas själva vatten- och smutsavvisningen. Denna unika teknik gör att plaggets/textilens struktur, färg och ånggenomsläpp bibehålls, i. o. m. att ingen ”film” skapas som i många andra vattenavvisande textiltekniker.

Produkten är dessutom ett mycket bra val för vår miljö då den är:
• Snabbt biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301A (inom 7 dagar)
• Vattenbaserad och fri från lösningsmedel (VOC)
• Fri från fluorkarboner (PFCs och PFAS), isocyanater, formaldehyd och cykliska siloxaner.
• Klassificeras som ej miljöfarlig eller giftig enligt CLP förordningen.
• Utvecklad och tillverkad enligt ISO 14001 och ISO 9001 i Sverige av OrganoClick AB.

Visar alla 2 resultat

Visar alla 2 resultat