P-MÄRKNING

Att en barnvagn skall vara säker är en självklarhet. De skall ligga en bebis däri. Precis som alla andra pålitliga tillverkare uppfyller vi självklart kraven enligt produktsäkerhetslagen och gällande EU-standard.

Men det räcker inte för oss. Vi vill kunna ge dig bevis på att en vagn från Kronan verkligen klarar alla utmaningar. Även när det blir 30 minusgrader. Därför är alla våra vagnar testade och certifierade enligt kraven för P-märkning en kvalitetscertifiering som utfärdats av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut även kallat SP. Testerna utförs av en omfattande serie av provningar baserade på gällande standard men har tillämpningar för nord europeiska förhållanden.

Nedan ser du några beskrivningar av dessa utökade krav som provas vid certifiering av en produkt för P-märkning:

  • Rycktest i sträng kyla. Denna provning säkerställer att handtaget håller även vid kallt och torrt väder, ner till -30 °C.
  • Utmattningstest 1, konstruktion: Man kontrollerar konstruktionen för att säkerställa alla komponenter håller, för att prova detta ställs vagnen på rullband som är försett med hinder så att det skall motsvara en skogsväg med maxvikt och rullar 72 000 cykler vilket motsvarar ca 30 mil.
  • Utmattningstest 2, slitstyrka: För att simulera hur lyft eller att man drar vagnen upp och ner för en trottoarkant späns vagnen fast och handtaget trycks ner och lyfts upp ca 10 000 ggr.
  • Parkeringsbroms i lutning: Vagnen placeras med maxvikt på ett 10° lutande underlag framåt, bakåt och i sidled. Vagnen får ej glida. Detta test genomför man för att vagnen ej skall välta.
  • Lättare krocktest: Vagnen placeras med maxvikt på underlag med 10° lutning, vagnen släpps och får rulla fritt i 100 cm in i en massiv stålsarg utan att vagnen får ta någon skada.

Vi kommer att fortsätta prata om P-märkning och hur viktigt det är att som kund vara medveten om hur du hanterar din produkt. Dels för att vi tycker det är viktigt men främst för att vi vet att du tycker det.

Läs mer om P- märkning och RISE http://www.sp.se/sv/index/services/barnprodukter/Sidor/default.aspx